Varsågod: en jämställdhetsplan!

Förra veckan var jag på en paneldiskussion i riksdagen angående jämställdhet i reklambranschen, och hur bristen på densamma påverkar det vi producerar. Alla var rörande överens om att ökad jämställdhet vore toppen, men också om att det är svårt: hur vet man när man är jämställd? Innebär fler kvinnor automatiskt bättre jämställdhet? Hur ska man mäta?

Jämställdhetsplaner är kända för att tas fram under stånk och stön för att sedan ligga i lådor och samla damm eftersom ingen riktigt vet vad man ska göra med dem. Jag tror att en viktig anledning är just de frågorna jag nämnde. Vad sjutton är målet, varför är det viktigt, och hur vet man när man är klar? Men faktum är att det inte är speciellt svårt. Det finns nämligen nationella jämställdhetsmål som alla politiker på såväl riks- som kommunnivå arbetar efter, och de går alldeles utmärkt att anpassa till arbetslivet och utgör då en alldeles fenomenalt tydlig och objektiv jämställdhetsplan. Här är dom.

Det övergripande målet lyder: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma företaget och sina egna yrkesliv. 

Sedan finns det fyra delmål som låter så här:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Det här kallas i vardagligt tal för representationsmålet och tolkas som att kvinnor och män ska vara jämnt representerade på viktiga funktioner (givet att om man har lyckats ge människor samma rätt och möjligheter kommer detta avspegla sig i jämn representation).

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i företaget (som anställda, i ledningsfuktioner och styrelse). 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha samma lön, förmåner och möjligheter till fortbildning. 

(här kommer en bonus: enligt paragraf 18 i jämställdhetslagen (1991:433) gäller följande: “otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga, när en arbetsgivare tillämpar lägre lön eller annars sämre anställningsvillkor för en arbetstagare än dem som arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare av motsatt kön, när de utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.” Enligt den här domen i Arbetsdomstolen (AD) är inte löneförhandling ett giltigt skäl för att göra avsteg från den principen. Förhandlingen ska leda till ett avtal mellan två parter på objektiva grunder. Man kan alltså inte betala en manlig copywriter mer än en kvinnlig med motiveringen att han var en skickligare förhandlare, om de gör ett likvärdigt jobb)

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att få ihop jobb och privatliv när det gäller exempelvis föräldraledighet, VABB och olika förmåner som sjukförsäkring. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Anpassat till ditt företag: All form av sexism och sexuella trakasserier (verbal eller fysisk) på arbetsplatsen ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till psykisk och kroppslig integritet på jobbet. Det ska finnas tydliga system på plats för att rapportera och följa upp och straffa de skyldiga när reglerna bryts. 

FÖR ATT SAMMANFATTA: när det finns lika många män som kvinnor på maktpositioner i företaget, när de får samma lön och förmåner, tar ut samma ledighet och ingen kommenterar någon annan baserat på kön, då är det bara att gratulera. Ni har gått och blivit en objektivt jämställd arbetsplats. HURRA!

 

 • Mell

  Det här gjorde min dag. Hade ingen aning om hur det låg till med den prejudicerande domen om löneförhandling. Tack att du skriver så bra om viktiga saker.

 • Per T

  Bra!

  Men i sammanfattningen: ska det verkligen krävas att alla tar ut samma ledighet?

  Hamnar man inte i en situation då där man måste tvinga folk att ta ut eller inte ta ut ledighet för att ha rätt statistik – om det inte sker per automatik?

  • Nina Åkestam

   Målet är aldrig statistik, utan jämlikhet och frihet. Statistik är är verktyg för att mäta sina framgångar.

   Jag tycker att det är självklart att möjligheten till VABB och föräldraledighet delas lika. Om man inte vill vara föräldraledig (och därmed inte använder alla sina dagar) tycker jag inte att det ska krävas, men då tycker jag inte att partnern ska få dagarna. Föräldraledighet är ju en möjlighet, inte en skyldighet, och vi vet att den största skillnaden i löner mellan kvinnor och män skapas just där. Om man som företagsledare märker att ens manliga anställda vabbar mycket mindre är det väl utmärkt att fundera på vad det beror på – attityder (uttalade eller outtalade), löneskillnader, eller något annat?

 • Per T

  Nej, självklart är statistik inte är målet. Men OM man nu har som mål att vara en objektivt jämställd arbetsplats och det i def av detta ingår att ledigheterna fördelas jämnt mellan könen, så blir det väldigt svårt. Jag tycker att samma möjligheter måste vara i fokus, inte utfallet – även om det kanske inte räcker heller.

  Sedan håller jag med om att man som arbetsgivare ska bidra till jämställda uttag också där, inte minst för båda föräldrarnas skull. Det är ett misstag att inte umgås med sina barn när de är små.

  Däremot vad gäller föräldraledighet: håller inte med där. Det skulle tvinga många föräldrar att välja mellan att ha en person hemma oavlönat, eller att sätta sitt barn på dagis tidigare än man kanske vill. Det hade blivit fallet för oss, tex.

  Med andra ord växlar man (i mina ögon) barnens bästa mot de vuxnas.

 • Karin

  Hej. Tack för en bra blogg, läser den regelbundet och får alltid en massa bra tips och tankeväckare. Apropå det här med jämställdhetsplan. Har du något lästips när det gäller mer handfast hur man kan jobba med jämställdhet på arbetsplatser? Att leva jämställdhetsplanen s a s. Tacksam för alla tips!

  • Nina Åkestam

   Faktiskt inte. Har funderat på att skriva en sån bok själv men det är nog ett par år bort minst :(