Robin Teigland

Robin Teigland är professor i strategi och digitalisering* vid Chalmers och ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har kallats Sveriges Start up professor och även The Ocean Tech Professor.

År 2017, 2018 och 2019 listade Veckans Affärer Robin Teigland som en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik. År 2019 rankades hon även som en av Sveriges 100 bästa talare.

Robin är chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab med uppdrag att ge Sverige en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin.

Som ”impact”-entreprenör arbetar hon för att utveckla en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal. Peniche Ocean Watch Initiative (POW) driver global bästa praxis för en blå cirkulär ekonomi, regional föryngring och innovation genom digitalisering och kunskapsdelning.

Innan Chalmers var hon professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin är Handelshögskolans sjätte kvinnliga professor sedan grundandet 1909. Hon intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på twitter.

*Professor of Strategy, Management of Digitalization, in the Entrepreneurship and Strategy Division

Föreläsningar

Få har sådan energi på scenen som Robin Teigland. Hennes tankar är blixtsnabba och skarpa, betydligt i framkant. Publik som vill flytta fram sina positioner och sitt visionära tänkande har mycket att hämta hos Robin Teigland.

Ett ekosystem med AI
Artificiell intelligens (AI) ses alltmer som en kraftfull drivkraft för att uppnå konkurrensfördelar. Men vad många företagsledare inte inser är att vägen till framgångsrik AI-innovation har många fallgropar. Denna föreläsning handlar om hur ni kommer igång på rätt sätt och vad ledare kan göra för att utveckla ett framgångsrikt ekosystem baserat på AI-innovation.

Företagsstyrning och AI-ledarskap
Medan artificiell intelligens innebär stora löften för företag att förbättra sin konkurrensfördel, är majoriteten av företagens styrelser ännu inte beredda att styra artificiell intelligens. Denna session presenterar insikter från Robins forskning om hur ordförande och styrelseledamöter bör tänka för att övervaka AI-driven innovation samtidigt som de verksamheten implementerar AI internt och i hela verksamhetens ekosystem.

Ledarskap i en värld av nätverk
Inflytande förstås allt mer som en position som uppnås i mitten av nätverk och inte i toppen av formella hierarkier. I denna föreläsning presenterar Robin Teigland några av de grundläggande principerna för hur sociala nätverk fungerar och hur man som ledare behöver agera i dessa nätverk. Ni får förståelse för hur ni kan använda kraften i informella nätverk för ökad innovation och prestation — både internt i er organisation samt genom hela verksamhetens externa nätverk.

Scenariotänkande – er karta till framtiden
Medan all vår kunskap handlar om det förflutna, måste vi fatta strategiska beslut för en allt mer osäker framtid. Robin delar med sig av ett antal verktyg för scenariotänkande som förbättrar individers och organisationers sätt att hantera osäkerhet och utnyttja möjligheten i ständigt förändrade konkurrensmiljöer.

Att driva cirkulär ekonomi
Traditionella försörjningskedjor och linjära ”take-make-waste” -modeller kommer ge plats för mer hållbara och cirkulära ekonomiska modeller. Detta föredrag diskuterar fördelarna med att gå över till en cirkulär ekonomi och hur vissa organisationer redan skapar interorganisatoriska partnerskap och implementerar blockchain-teknik för att driva den cirkulära ekonomin.

Ett hav av innovationsmöjligheter
2021 inleds FNs årtionde för havsvetenskap för hållbar utveckling. Här föreläser Robin om de många hållbara innovationsmöjligheter som havet innehär. Hur kommer användningen av digital teknik som AI och drönare kunna påverka industrier som livsmedel , hälso- och sjukvård och energisektorn? Ni får även ta del av de insikter arbetet som ”impact”-entreprenör i Portugal och som chef för Ocean Data Factory Sweden  lärt Robin om möjligheterna inom detta område.

Den digitala omvandlingen av samhället och framtidens arbetskraft
Detta samtal diskuterar hur digital teknik och deras konvergens med annan teknik inte bara förändrar affärsmodeller och industrier utan också alla aspekter av samhället. Det påverkar till exempel hur vi lever, arbetar och upplever, vilket i sin tur skapar helt nya möjligheter för värdeskapande när vi nu rör oss in i den fjärde industriella revolutionen.

Pressbilder

 

 

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan