Robin Teigland

Robin Teigland är professor i strategi och digitaliseringsförvaltning i entrepenörskaps- och strategidivisionen (Professor of Strategy, Management of Digitalization, in the Entrepreneurship and Strategy Division) vid vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Hon har en kandidatexamen i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en master i företagsekonomi från Wharton School, en magisterexamen i internationella studier från University of Pennsylvania, och har en filosofie doktor i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm där hon också varit professor i företagsekonomi, med inriktningen strategi och digitalisering.

Utöver sina akademiska meriter har Teigland även en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige samt i Spanien, jobbat för medicintekniska start-ups i Norge, med verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och för USAs internationella bankväsen.

Nu leder hon Peniche Ocean Watch Initiative i Peniche, Portugal. Peniche Ocean Watch Initiative (POW) arbetar för att möjliggöra en blå hållbar ekonomi och strävar mot det globalt sett bästa sättet för att hantera havsavfall och skapa regional föryngring.

Robin Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Hon fokuserar på hur internet, sociala medier, krypto-valutor, och annan ny teknik möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser, utmana långvariga institutionella strukturer och skapa nya informella nätverk. Robin Teigland har även kallats Sveriges startup-professor.

Teigland intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på twitter. 2017 och 2018 listade Veckans affärer henne som en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknologi.

Föreläsningar

Exempel på Robin Teiglands föreläsningar. Observera att Teigland föreläser på svenska, engelska och norska.

Att utforska ett hav av möjligheter genom digitalisering

Den nya industriella revolutionen? Att utforska framtidsscenarion av värdeskapande

Mot framtiden med artificiell intelligens! Möjligheter och utmaningar

Digital förvandling av svensk industri

Design i hjärtat och i framtiden av värdeskapande

Den nya industriella revolutionen och Sveriges framtid som välfärdsstat och nation

 

Pressbilder

 

 

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan