Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har skrivit Kroppslighetens mystik som kallats “ett erotiskt möte mellan Gud och människa”.

En ny bok planeras till 2018 med arbetstiteln Pedanternas världsherravälde: en renässansfilosofisk blick på samtidens mätbarhetssamhälle.

Bornemark disputerade på avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Bornemark är verksam som forskare och lärare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon hörs ofta i radions Filosofiska rummet och Kropp & själ.

Den 3 augusti 2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs relaterade inlägg till programmet.

ecdgghic

Jonna Bornemark forskar inom fenomenologi, existensfilosofi, religionsfilosofi och praktisk kunskap. Några intresseområden är bildningsfrågor, kvinnan i filosofin, interaktion mellan häst och människa, kroppslighet, mätbarhetens gränser samt relationen mellan erfarenhet och teori.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan