Utkommer i augusti 2020

Förnuftet och känslan

”När filosofin blir nödvändig, då är det ett kristillstånd i samhället. Det slår aldrig fel. Filosofi handlar om att identifiera gränser och peka på dem och möjliga färdriktningar när ett samhälle befinner sig i någon orts kollektiv samhällelig och kulturell kris.”

Efter den enorma framgången med Det omätbaras renässans kommer här en kort bok som både knyter an till den förra, men som också pekar framåt. I sin nya bok går professor Jonna Bornemark till den filosofiska botten med vad vi menar när vi talar om omdöme och tillit och hur vi ska lära oss att odla och kultivera dem. Den hanterar bland annat det hon to upp i sitt uppmärksammade tal vid riksmötets öppnande ifjol.

Den nya boken blir betydligt mindre akademisk i sitt tilltal utan kommer snarare att fånga den ton som gjort Jonna Bornemark så populär som föreläsare. Och om det med förra boken kom nyord som ”förpappring” så kommer vi efter den här med all säkerhet bland annat prata om ”igelkottar”.