Emma Frans

Emma Frans

Doktor i medicinsk epidemiologi. Forskar vid Karolinska Institutet inom epidemiologi, psykiatri och beteendegenetik. Driver sedan våren 2013 den populärvetenskapliga bloggen "Emmas selektion". Skriver framför allt om psykiatri, beteende, evolution, epidemiologi och folkhälsa. Brinner för vetenskaplig kommunikation och försöker inte bara göra forskning lättillgänglig utan vill även att forskning ska upplevas som relevant och underhållande.